A1 REFILL - Toner Shop • Split • Toneri • Tinte • Pisači

Vrh

Katalog

Uvjeti prodaje

Uvjeti poslovanja internet prodvaonice određeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o trgovini, Zakonom o obaveznim odnosima i ostalim zakonima.


Kupac


Kupac je svaka pravna i fizička osoba koja izvrši narudžbu i plaćanje u web trgovini. Potrošač je svaka osoba u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.


Nemogućnost sklapanja ugovora


Sukladno članku 43. Zakona o zaštiti potrošača, ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici. Djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika.


Prodavatelj


Prodavatelj je tvrtka A1 Centar d.o.o., Šimićeva 27, 21000 SPLIT, OIB: 71419404424.


Cijene


Sve cijene iz ovog internet dućana vrijede SAMO za internet narudžbe, dakle ne vrijede u maloprodajnim prodavaonicama.

Svi ponuđeni proizvodi izraženi su u važećoj nacionalnoj valuti te uključenim PDV-om te vrijede samo za online-web-internet naručivanje. U cijenu pojedinog artikla nisu uključeni troškovi dostave koji se obračunavaju prilikom završetka narudžbe te se dodaju ukupnom iznosu narudžbe u skladu sa ponuđenim opcijama.

Troškove provođenja transakcije općom uplatnicom snosi kupac te se ne vraćaju u slućaju rakida ugovora o kupnji.


Naručivanje


Proizvodi se naručuju putem "internet košarice" te se slanjem narudžbe smatra da je kupac prihvatio cijene i sve uvijete prodaje. U slučaju da prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti proizvod zato što je naručenog proizvoda nestalo na zalihi ili ga nije više moguće naručiti od dobavljača, prodavatelj će pismeno obavijestiti kupca koji može otkazati narudžbu ili eventualno prihvatiti novi rok isporuke. Ako kupac odbije primiti ispravnu i neoštećenu robu koju je naručio, trgovac ima pravo tražiti od kupca nadoknadu svih manipulativnih troškova vezanih uz isporuku.

Ponuda iz ove internet prodavaonice vrijedi samo za narudžbe putem internet naručivanja.

Naručeni proizvodi ne rezerviraju stanje artikala na zalihama te ukoliko do potvrde o plaćanju artikli nestanu sa zaliha, kupcu će biti ponuđen sličan proizvod, drugi rok isporuke ili povrat novca te zadržavamo i pravo otkazivanja narudžbe. Internet narudžba kao i e-Mail poruka (ponuda) ne može se smatrati obavezujućima te se ne može koristiti za odbitak pretporeza.

Narudžba vrijedi samo za sve stavke zbirno (svi artikli u svim traženim količinama, zbog eventualnih ostvarenih popusta) te je za drugačiju narudžbe potrebno obaviti novu narudžbu.


Izjava o konverziji valuta


Sva plaćanja se izvršavaju u hrvatskoj valuti.


Potvrda o uplati


Kod svake uplate putem opće uplanice (virman) kupac je obavezan javiti da je izvršio plaćanje jer u suprotnom ne garantiramo isporuku narudžbe.


Rok isporuke


Detalji o rokovima isporuke, slanja ili preuzimanja, navedeni su na stranici "Dostava i preuzimanje".


Preuzimanje narudžbe


Za dostave putem kurirskih službi : kupac je obavezan odmah za vrijeme preuzimanja, a PRIJE POTPISIVANJA dostavnice, provjeriti ambalažu paketa na moguća vidljiva oštećenja te u slučaju oštećenja ODBITI zaprimiti paket zbog oštećenja. Ukoliko preuzmete pošiljku sa vidljivo oštećenom ambalažom smatrati će se da je ugovor o prodaji (kupnja) obavljena. Za svako naknadno uoćeno oštećenje morati kupac mora kontaktirati dostavnu službu.

Za dostave putem naše dostave na adresu kupca ili kod osobnog preuzimanja : kupac je obavezan odmah za vrijeme preuzimanja, a PRIJE POTPISIVANJA otpremnice, provjeriti ambalažu preuzetih stvari te u slučaju vidljivih oštećenja oštećenja ODBITI zaprimiti takav proizvod. Naknadne reklamacije vezane uz oštećenje ambalaže, a što može uzrokovati povezana oštećenja, zadržavamo pravo naše procjene te na ne priznavanja reklamacije. Kod osobnog preuzimanja u našoj prodavaonici, obavezno je predočiti osobnu iskaznicu prilikom čega će djelatnik zapisati broj osobne iskaznice osobe koja preuzima narudžbu.
Fotografije i opisi


Fotografije i opisi pojedinih proizvoda dobiveni su od proizvođača/dobavljača ili preuzeti s interneta i ne moraju nužno biti potpuno točni. Zadržavamo pravo pogreške u opisu i fotografiji proizvoda te ne preuzimamo odgovornost zbog grešaka u opisu ili netočne slike artikla. Za sve sporove mjerodavan je naziv artikla. Kupac je obavezan prije kupnje zatražiti sve informacije koje su mu nejasne o ponudi pojedinog artikla (npr. ako se ne slaže oznaka patrone u pisaču sa opisom artikla). Garantiramo da ćemo isporučiti proizvod pod navedenim kataloškim brojem proizvođača (naveden u nazivu artikla).


Jamstvo


Svi električni aparati imaju najmanje jednogodišnje jamstvo, a ovisno o proizvođaču jamstvo može biti i dulje. Jamstveni list isporučuje se kupcu zajedno s proizvodom. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun cijelo vrijeme jamstvenog roka. Račun i jamstveni list jedini su dokumenti s kojima kupac može ostvariti svoja prava.


Servisni uvjeti


Prodavatelj-uvoznik-zastupnik garantira da će proizvod, ako se koristi pravilno i u skladu s priloženim uputama, pravilno funkcionirati. Servisna mreža zastupnika proizvođača se obavezuje da će na Vaš zahtjev podnesen u garantnom roku, o vlastitom trošku otkloniti u svojim (ili ugovornim) servisnim prostorijama sve kvarove i tehničke nedostatke proizvoda koji su nastali pri normalnoj uporabi u vremenu na koje se odnosi garancija. Ukoliko u zakonskom propisanom roku po prijemu proizvoda na servis kvar ne bude otklonjen, servis se obvezuje da će proizvod zamijeniti novim (ili vratiti novac), u dogovoru s prodavateljem i kupcem. U slučaju potrebe za servisom kupcu se preporuča da zbog brzine popravka, direktno komunicira sa servisom navedenim u jamstvenom listu jer slanjem proizvoda u prodavaonicu te našim slanjem u servis kupac gubi dodatno vrijeme, a servis ionako postaje treća strana u postupku servisa, a kupac u niti jednom slučaju ne gubi niti jedno pravo slanjem neispravnog uređaja, bilo prodavaonici ili direktno servisu.


Nemogućnost isporuke od strane prodavatelja


U slučaju nemogućnosti isporuke proizvoda od strane prodavatelja zbog toga što naručenog proizvoda nema na zalihi ili ga nije više moguće naručiti od dobavljača, prodavatelj će pismeno obavijestiti kupca koji može otkazati narudžbu ili eventualno prihvatiti novi rok isporuke. Odluči li se potrošač otkazati narudžbu prodavatelj će kupcu vratiti uplaćeni novac što je prije moguće, a najkasnije u roku 30 dana od kada je nastupilo zakašnjenje uvećano za propisanu kamatnu stopu.


Primjedbe i prigovori


Sukladno čl. 10. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. Nov. Br. 41/14), potrošač ima pravo na podnošenje pisanog prigovora u poslovnim prostorijama trgovca. Potrošač može pisani prigovor podnijeti i putem pošte na adresu: A1 Centar d.o.o., Šimićeva 27, 21000 SPLIT. Trgovac će bez odgađanja pisanim putem dužan potvrditi primitak pisanog prigovora potrošača. Na sve primjedbe i prigovore kupcu će biti poslan odgovor najkasnije 15 dana nakon zaprimanja prigovora.


Rješavanje sporova


Eventualne sporove Prodavatelj i Kupac nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u mjestu sjedišta prodavatelja.


Raskid ugovora - za potrošače


Potrošač može otkazati narudžbu, ne navodeći za to razlog u roku od četrnaest (14) dana. Rok otkazivanja narudžbe počinje teći od dana kada je potrošač primio proizvod. Potrošač mora obavijestiti prodavatelja o otkazivanju narudžbe pismenim putem poštom na adresu: A1 Centar d.o.o., Šimićeva 27, 21000 SPLIT ili na info@a1centar.hr, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona i adresu elektroničke pošte. Narudžba se smatra otkazanom kada prodavatelj primi pismenu obavijest a o čemu prodavatelj mora obavijestiti kupca. Proizvod koji potrošač vraća prodavatelju mora biti u originalnoj ambalaži, sa svim pripadajućim dijelovima i priborom i zaštitnim kartonima i folijom, neoštećen i potpuno ispravan i uredno zapakiran kao kod zaprimanja. Proizvod nije moguće vratiti ukoliko je na proizvodu vršena bilo kakva intervencija u cilju popravka ili prepravka, te ukoliko je do kakve greške došlo nestručnim ili nepažljivim rukovanjem, te ukoliko su na proizvodu vidljivi tragovi korištenja ili proizvod nije kompletiran ili ako nedostaje koji dio ambalaže i ambalažne transportne zaštite. Korišteni proizvodi ne mogu se vratiti. Pravo na otkaz ugovora potrošač ima sukladno Zakonu o zaštiti potrošača po članku 45. koji govori o pravu na raskid ugovora sklopljenih na daljinu:
 • svaki ugovor sklopljen sredstvom daljinske komunikacije na koji se primjenjuju pravila sadržana u ovoj glavi Zakona potrošač može, ne navodeći za to razlog, raskinuti u roku od četrnaest radnih dana,
 • u slučaju sklapanja ugovora o prodaji proizvoda, rok iz stavka 1. ovoga članka počinje teći od dana kada je potrošač primio proizvod, uz pretpostavku da je prije toga potrošaču bila dostavljena potvrda prethodne obavijesti iz članka 44. ovoga Zakona,
 • u slučaju sklapanja ugovora o pružanju usluge, rok iz stavka 1. ovoga članka počinje teći od dana sklapanja ugovora, odnosno, ako do trenutka sklapanja ugovora potrošaču nije bila dostavljena potvrda prethodne obavijesti, od dana primitka potvrde prethodne obavijesti. Povrat uplaćenih sredstva kupcu Prodavatelj se obvezuje kupcu vratiti cjelokupan iznos uplaćenih sredstva (uvećan za zakonske kamate po kamatnoj stopi poslovne banke kod koje vodi transakcijski račun ) u roku od 30 dana po primitku pismene obavijesti o raskidu ugovora.
 • roba koja je naručena na zahtjev kupca a izvan redovne ponude prodavatelja ne može biti vraćena

 • U slučaju otkazivanja narudžbe potrošač je dužan o svom trošku vratiti proizvod prodavatelju najkasnije u roku od 7 dana (povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena te što od kupca dobijemo potreban podatak o računu na koji ćemo izvršiti povrat novca). Troškove povrata snosi potrošač.

  Troškovi uplate novca putem opće uplatnice ne mogu biti predmet povrata jer ovise o odluci kupca o izboru financijske institucije i njegovom ugovoru sa istom.


  Procedura za raskid ugovora:
  1. potrošač ispunjava "Informativni obrazac o pravu na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji".
  2. ispunjeni obrazac potrošač dostavlja prodavaču od kojeg treba dobiti potvrdu o primitku tog obrasca.
  3. po dobivenoj potvrdi primitka obrasca, potrošač o svom trošku vraća proizvode prodavaču - u originalnoj ambalaži.
  4. po zaprimanju proizvoda prodavač vrši povrat sredstava na račun potrošača na isti način kako su bila i primljena.  Isključenje prava na raskid ugovora


  Na temelju Zakona o zaštiti potrošača članak 46. i 48., potrošač nema pravo na raskid ugovora ako je riječ o ugovoru:
 • o pružanju usluge, ako je pružanje usluge, uz izričit pristanak kupca, započelo prije isteka roka o prodaji proizvoda u kojem je potrošač imao pravo tražiti raskid ugovora,
 • o prodaji proizvoda ili obavljanju usluga čija je cijena ovisna o fluktuacijama na financijskom tržištu,
 • o prodaji proizvoda izrađenog na temelju specifikacije od strane kupca, proizvoda izrađenog isključivo za kupca ili proizvoda koji zbog svoje naravi ne može biti vraćen ili je podložan brzom propadanju,
 • o prodaji audio ili video zapisa te računalnih programa koje je potrošač otpakirao,
 • o predmetu kojeg je potrošač započeo koristiti (otvaranjem zaštitne vakumirane folije odnosno skidanjem zaštitnih folija i traka sa tinti i tonera potrošač gubi pravo na povrat proizvoda jer se proizvod više ne može vratiti u prvotno stanje odnosno u prodaju). • Dio zakona o zaštiti potrošača:

  Pravo na jednostrani raskid ugovora
  Opće odredbe
  Članak 72.
  (1) Potrošač ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana.
  (2) U slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji, rok iz stavka 1. ovoga članka započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.
  (3) Ako je jednom narudžbom potrošač naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok iz stavka 1. ovoga članka započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.
  (4) Ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni period, rok iz stavka 1. ovoga članka započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka robe.
  (5) U slučaju sklapanja ugovora o uslugama, ugovora o isporuci vode, plina ili električne energije koji se prodaju u neograničenom obujmu ili neograničenoj količini te isporuci toplinske energije, kao i u slučaju sklapanja ugovora kojemu je predmet digitalni sadržaj koji nije isporučen na tjelesnom mediju, rok iz stavka 1. ovoga članka započinje teći od dana sklapanja ugovora.

  Način korištenja prava na jednostrani raskid ugovora
  Članak 74.
  (1) Potrošač je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona obavijestiti trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor.
  (2) Sadržaj i oblik obrasca iz stavka 1. ovoga članka propisuje pravilnikom ministar nadležan za područje zaštite potrošača.
  (3) Ako trgovac na svojoj mrežnoj stranici omogući potrošaču jednostrani raskid ugovora, potrošač može jednostrano raskinuti ugovor tako da obrazac za jednostrani raskid ili drugu nedvosmislenu izjavu o raskidu ispuni i pošalje trgovcu elektroničkim putem.
  (4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka trgovac je dužan, bez odgađanja, dostaviti potrošaču potvrdu o primitku izjave o raskidu na trajnom mediju.
  (5) Izjavu o raskidu ugovora potrošač je dužan poslati prije isteka roka za raskid ugovora predviđenoga u člancima 72. i 73. ovoga Zakona.
  (6) Potrošač je dužan dokazati da je svoje pravo na jednostrani raskid ugovora ostvario u skladu s odredbama ovoga članka.

  Učinak jednostranog raskida ugovora
  Članak 75.
  (1) Iskoristi li potrošač svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, strane nisu dužne ispuniti svoje obveze iz ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija i ugovora sklopljenog na daljinu, odnosno u slučaju da je ponudu za sklapanje ugovora dao potrošač, strane nisu dužne sklopiti ugovor.
  (2) U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora, u skladu s odredbama ovoga odsjeka.
  (3) Potrošač nije dužan naknaditi nikakve troškove koji bi bili posljedica korištenja njegova prava na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, osim onih predviđenih člankom 76. stavkom 2. i člankom 77. ovoga Zakona.

  Obveze trgovca u slučaju jednostranog raskida ugovora
  Članak 76.
  (1) Iskoristi li potrošač svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, trgovac mora bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je zaprimio obavijest o odluci potrošača da raskida ugovor sukladno članku 74. ovoga Zakona, vratiti potrošaču sve što je ovaj platio na temelju ugovora.
  (2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, trgovac nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat potrošačeva izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudio trgovac.
  (3) Kod ugovora o kupoprodaji, osim ako nije ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, trgovac mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što mu potrošač dostavi dokaz da je robu poslao natrag trgovcu, ako bi o tome trgovac bio obaviješten prije primitka robe.
  (4) Trgovac mora izvršiti povrat plaćenoga iz stavka 1. ovoga članka služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio potrošač prilikom plaćanja osim ako potrošač izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da potrošač ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat

  Obveze potrošača u slučaju jednostranog raskida ugovora
  Članak 77.
  (1) Osim ako je trgovac ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, potrošač mora izvršiti povrat robe bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada je, sukladno članku 74. ovoga Zakona, obavijestio trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor.
  (2) Smatra se da je potrošač izvršio svoju obvezu iz stavka 1. ovoga članka na vrijeme ako prije isteka roka iz stavka 1. ovoga članka pošalje robu ili je preda trgovcu, odnosno osobi koju je trgovac ovlastio da primi robu.
  (3) Potrošač mora snositi samo izravne troškove povrata robe, osim ako je trgovac pristao snositi te troškove ili ako je trgovac propustio obavijestiti potrošača o tome da je dužan snositi te troškove.
  (4) Ako je, kod ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija, roba u trenutku sklapanja ugovora bila dostavljena potrošaču u njegov dom, trgovac mora preuzeti robu na svoj trošak ako robu, zbog njezine prirode, nije moguće vratiti na uobičajeni način poštom.
  (5) Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

  Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora
  Članak 79.
  Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako je:
  1. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču
  2. predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
  3. predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.  Kupnjom proizvoda kupac prihvaća uvjete poslovanja


  Prodavatelj zadržava pravo na izmjenu ovih uvjeta i pravila bez prethodne najave.  Povrat za tvrtke i ostale kupce koji ne spadaju u potrošače


  Povrat se obavlja pod istim uvjetima kao i za potrošače. Podsjećamo da trošak povrata snosi kupac, bilo putem osobne dostave na našu adresu bilo plaćanjem iznosa našeg dolaska po cjeniku dostave, kolona: "redovna cijena dostave".


  Zadnja izmjena: 04.04.2020.


  Nastavak