A1 REFILL - Toner Shop • Split • Toneri • Tinte • Pisači

Vrh

Katalog

Servisne informacije

Jamstvo


Svi električni aparati imaju najmanje jednogodišnje jamstvo, a ovisno o proizvođaču jamstvo može biti i dulje. Jamstveni list isporučuje se kupcu zajedno s proizvodom. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun cijelo vrijeme jamstvenog roka. Račun i jamstveni list jedini su dokumenti s kojima kupac može ostvariti svoja prava.


Servisni uvjeti


Uvoznik garantira da će proizvod, ako se koristi pravilno i u skladu s priloženim uputama, u garantnom roku pravilno funkcionirati. Servisna mreža zastupnika proizvođača se obavezuje da će na Vaš zahtjev podnesen u garantnom roku, o vlastitom trošku otkloniti u svojim (ili ugovornim) servisnim prostorijama sve kvarove i tehničke nedostatke proizvoda koji su nastali pri normalnoj uporabi u vremenu na koje se odnosi garancija. Ukoliko u zakonskom propisanom roku po prijemu proizvoda na servis kvar ne bude otklonjen, servis se obvezuje da će proizvod zamijeniti novim (ili vratiti novac), u dogovoru s Prodavateljem. U slučaju potrebe za servisnom kupcu se preporuča da zbog brzine popravka, direktno komunicira sa servisom jer slanjem proizvoda u prodavaonicu te našim slanjem u servis, servis ionako postaje dodatna strana u postupku servisa, dok kupac u niti jednom slučaju ne gubi niti jedno pravo slanjem neispravnog uređaja bilo prodavaonici ili direktno servisu.


Jamstveni list


 • Zahtjev za jamstvo možete potvrditi isporučenim jamstvenim listom te s primjerkom računa kupljenog proizvoda, stoga Vas molimo da sačuvajte ove dokumente.
 • Izgubljeni jamstveni list ne možemo zamijeniti.
 • Svaka naknadna izmjena, brisanje ili unos netočnih podataka na jamstvenom listu poništava njegovo važenje. • Jamstvo ne uključuje:


 • Kvarove nastale zbog mehaničkih oštećenja, pada, pritiska i sl.
 • Kvarove nastale elementarnom nepogodom ili višom silom (požar, poplava, potres...).
 • Kvarove nastale utjecajem okoline nepodesne za rad uređaja (prašina, vlaga).
 • Kvarove nastale zbog neispravne električne instalacije ili rada pod prevelikim naponom.
 • Kvarove nastale popravkom u neovlaštenim servisima.
 • Kvarove nastale nepravilnom instalacijom i instalacijom ilegalnog softvera. • Uvjeti jamstva i popravka


 • Jamstveni rok počinje teći od dana kupnje proizvoda.
 • U slučaju popravka proizvoda, rok jamstva se produljuje za duljinu trajanja popravka, osim, ako je kvar rezultat nepravilnog korištenja.
 • Ako se radi o zamjeni proizvoda ili njenom bitnom popravku, jamstveni rok počinje teći ponovno od zamjene, odnosno od vraćanja popravljene stvari.
 • Kupac otkrivenu grešku mora prijaviti u najkraćem mogućem roku, ukoliko to ne učini, snosi troškove popravka. • Popravak


 • Samo novi dijelovi se mogu koristiti za popravak.
 • Prilikom popravka, vrijednost i upotrebljivost proizvoda ne može se umanjiti u odnosu na isto korišteni proizvod.
 • Ako se prilikom popravka utvrdi da je kvar nastao nepravilnim korištenjem zadržavamo pravo naplatiti utrošeno vrijeme na cijeli postupak.
 • Proizvod treba predati na servis u originalnom pakiranju, obavezno uz originalnu transportnu ambalažu te sa svom dodatnom opremom osim ako prije nije dogovoreno drugačije.
 • Ne snosimo odgovornost za eventualni gubitak podataka kao niti za izgubljenu dobit!
 • Prodavatelj nije ovlašteni servis te ne utvrđuje da li je neki proizvod ispravan ili ne, te ne odlučuje o tome da li će proizvod biti zamijenjen/popravljen već to obavlja ovlaštena servisna tvrtka navedena u jamstvenom listu svakog proizvoda. Ako je roba oštećena u transportu od kupca do prodavača kupac mora tražiti odštetu od strane dostavne službe jer prodavatelj u toj situaciji nije vlasnik predmeta dostave. • Mjesto Servisa


 • Uslugu servisa možete zatražiti direktno kontaktirajući ovlašteni servis iz jamstvenog lista što je i najbrža opcija pošto slanjem uređaja prodavatelju, prodavatelj ionako mora uključiti servis kao dodatnu stranu u postupku reklamacije. Kupac ne gubi nikakvo pravo ako uređaj pošalje direktno ovlaštenom servisu iz jamstvenog lista već time ubrzava cijeli postupak servisa-zamjene.
 • U slučaju da je proizvod teži više od 10 kg dostavu proizvoda mora osigurati kupac.
 • Slanje uređaja na servis obavezno je najaviti putem e-Maila prodavatelja ili kontakt obrasca u internet prodavaonici. • Reklamacije tonera i tinti


 • Svaka neispravna patrona biti će zamjenjena za novu.
 • Kod zaprimanja patrone na reklamaciju za svaku patronu prvo utvrđujemo stanje preostale boje u patroni bilo vaganjem i uspoređivanjem težina s istom od istog proizvođača ili stavljanjem u jedan od naših testnih pisača.
 • Patrone u kojima bude bilo manje od 10% preostalog kapaciteta boje smatraju se potrošenima zbog toga što tih 10% predstavlja tehničku grešku kod izračuna preostalog stanja u patroni.
 • Uz reklamaciju patrone potrebno je dostaviti ispis pa prikazom greške ili jasan opis kvara. Nakon toga parone testiramo u pisaču, pokušavamo reproducirati opisanu grešku te dalje postupamo kao i svakom ostalom robom u ovisnosti nalaza servisa.
 • Svaka reklamacija tonera i tinti treba uključivati točan opis greške, po mogućnosti kopiju ili sliku ispisa sa greškom kao i sliku poruke o grešci sa pisača ili kompjutera. Ukoliko kvar ne budemo mogli reproducirati, dakle ukoliko patrona bude uredno ispisivala, patrona će biti proglašena ispravnom. Patrona je najčešće samo spremnik boje ali ne i mehanizam koji boju prebacuje na papir (izuzetak su inkjet patrone sa ispisnom glavom na sebi kao i toner patrone koje nisu samo spremnici tonerskog praha) stoga ako problem sa ispisom uzrokuje neki dio pisača, nova patrona neće promjeniti stanje pisača te će reklamacija takve ispravne patrone biti odbijena.
 • Neredovito korištenje INKJET pisača uzrokuje stvrdnjavanje boje u ispisnoj glavi zbog isušivanja. U tom slučaju te ako je ispisna glava na patroni, jedino rješenje je kupnja nove patrone, a ako je ispisna glava u pisaču, onda se pisač mora odnijeti u servis jer zbog začepljene ispisne glave boja ne može prolaziti kroz pisač. Neredovito korištenje LASERSKIH pisača nema utjecaja na kvalitetu osim ako prođe više godina od instaliranja patrone ili ako se pisač koristi drugačije od uputa za korištenje. • Zaštita od prevara ovlaštenih servisera pisača


 • U slučaju slanja pisača na popravak kod "ovlaštenog" servisera, servisna tvrtka nema pravo odbiti servisiranje pisača navodeći kao razlog samo to što se koriste zamjenske patrone, već moraju PISMENO obrazložiti točan RAZLOG čime je zamjenska patrona uzrokovala kvar. Ako nema jasnog obrazloženja sa točnim razlogom, prodavač zamjenske patrone ne može se obraniti od nepoštene tvrdnje, a to je ono što "ovlašteni" servisi žele da bi putem straha i neznanja naplatili nepotrebne troškove servisa.
  Dakle ukoliko Vam "ovlašteni" servis bude htio naplatiti popravak u jamstvneom roku samo iz razloga što su u pisaču zamjenske tinte, zatražite njihov PISMENI izvještaj o razlogu odbijanja servisa te nam ga dostavite, a popravak ćemo Vam osigurati da bude besplatan (naravno samo ako uzrok kvara nije i još neki drugi razlog, kao i to da neki drugi predmet nije oštetio patronu). Moguće je i za slučajeve van jamstvenog roka, ali javite se za dogovor. • Servisna procedura - koraci


 • Potrebno je poslati poruku koja moja sadržavati sve bitne informacije (identifikacija kupca, broj računa) bilo poštom ili na e-Mail adresu prodavaonice
 • Priprema proizvoda za slanje: potrebno je proizvod spakirati u ambalažu sa svim priborom, opisom kvara, te jamstvenim listom i računom. Molimo Vas da proizvod sa ambalažom stavite u dodatnu transportnu kutiju i spakirate radi izbjegavanja mogućeg oštećenja u transportu.
 • U dogovoru sa Vama šaljemo nalog i termin za preuzimanje paketa dostavnom službom
 • U slučaju da proizvod ne podliježe jamstvenim uvjetima (mehanička oštećenja....) o istom Vas obavještavamo putem e-maila.
 • Proizvod šaljemo u ovlašteni servis
 • Započinje otklanjanje kvara tj. popravak proizvoda
 • Slanje proizvoda prema Vama
 • U praksi svaki reklamacijski zahtjev od trenutka preuzimanja paketa do servisa i slanje proizvoda nazad prema kupcu traje između do 10 radnih dana ali ovaj termin nije garantiran. • Kupnjom proizvoda kupac prihvaća uvjete poslovanja


  Prodavatelj zadržava pravo na izmjenu ovih uvjeta i pravila bez prethodne najave.  Zadnja izmjena: 04.04.2020.


  Nastavak